Kognitiv terapi

Efter min opfattelse er kognitiv terapi det at gøre den enkelte bevist om, at vores handlinger i høj grad styres af en overbevisning, der er dannet af tidligere oplevelser

Arbejde med de øjne, vi ser verden med i dag.

Derfor arbejder terapien også fortrinsvis i den kognitive hjerne.

Sammen med klienten bearbejdes tidligere mønstre i bestemte situationer.
Den situation der er nu svarer ikke nødvendigvis til en gang tidligere, hvor der var tale om overgreb af en eller anden karakter.

I kognitiv terapi arbejder man med at styrke jeget, på at forstå sin personlighed / overbevisning og derved finde ind til sin essens / væren.

Man styrker overbevisningen om sig selv, og bearbejder de uønskede reaktionsmønstre frem til en ønsket væren. ( Vores egen verden, hvor vi kan handle, uden at være begrænset af hvad vi tror andre mener.)

Lektor i psykologi Thomas Nielsen skriver i Jyllands Posten
den 7. november 1999 bla.:

....til en særlig psykologisk behandlingsmetode, der kaldes kognitiv terapi, idet kognitiv er en betegnelse for vores måde at tænke og opfatte og fortolke tilværelsen på.

Den kognitive teori om angst og depression er nok den af de tre teorier, der er bedst understøttet af forskningen, både med hensyn til at påvise, at angst og depression ofte dækker over negative tankemønstre og med hensyn til virkningen af kognitiv terapi, der sigter på at ændre de negative tankevaner....
 
Præstegaardsbakken 12, Thorum, 7870 Roslev, Denmark :: Tlf. 24 25 69 11 :: Fax. 97 58 52 20 :: E-mail: info@martinruby.dk
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk