Personlig udvikling for ledere

For at være en god leder, er det vigtig, at man ved hvem man selv er.
Hvad ens personlighed indeholder, som kan virke kraftig på andre, og dermed på hvordan man bliver opfattet af medarbejderne.

Man skal forstå, at mennesker er forskellige og handler ud fra forskellige oprindelse og overbevisning. Det er vigtig, at man som leder af enhver art, kan rumme disse forskelligheder, så man holder fokus på det at lede og inspirere sine medarbejdere, og kan abstrahere fra de sider ved medarbejderne, som vi har svært ved at rumme i os selv.

Man skal blive bevidst om hvordan man kan give andre godt selvværd og ansvar. Få det ansvarsfulde frem i den enkelte - få den enkelte til at gro.

Er vores ledelsesform etisk rigtig og / eller manipulerende?
Vi kan være manipulerende i vores ledelsesform uden at ville det, simpelthen fordi det er det eneste vi har lært.
Ved at arbejde med sig selv får man også en fornemmelse af:
  • Hvor meget overblik og kreativitet vi bruger.
  • Hvordan vi bærer det ubehagelige med let sind og får kraft til at finde nye veje.

Der er for mig ingen tvivl om, at der ligger meget og venter. Når der er undersøgelser, der fortæller at 28% har skiftet arbejde på grund af dårligt arbejdsmiljø, og at 20% har overvejet det. Hertil kommer den stressede livsførelse vi er i når vi ikke er afklaret med os selv.

Det kan være svært at støtte sine medarbejdere, også med hensyn til stress, specielt hvis vi ikke er bevidst om:

  • Hvad stress kan komme af.
  • Hvordan vi arbejder selv.
  • Hvordan vi håndterer vores egne stress.
     
Præstegaardsbakken 12, Thorum, 7870 Roslev, Denmark :: Tlf. 24 25 69 11 :: Fax. 97 58 52 20 :: E-mail: info@martinruby.dk
© Udarbejdet af ThiseWeb.dk